Algemene Voorwaarden Villa Cocasse

Op de verhuur van Villa Cocasse zijn de algemene voorwaarden van Marco Maaswinkel van toepassing.

ALGEMENE VOORWAARDEN Marco Maaswinkel

Duur van de gehuurde periode
De verhuur geldt over de overeengekomen periode. De aankomst- en vertrekdag is op zaterdag, afhankelijk van wat bij de gekozen vakantiewoning aangeboden wordt. De vakantiewoning is beschikbaar vanaf 16.00 uur op de dag van aankomst tot 10.00 uur op de dag van vertrek. Afwijkende tijden zijn alleen toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming door de verhuurder en/of beheerder. Buiten het hoogseizoen om is het in de meeste gevallen ook mogelijk enkele dagen langer of korter te reserveren. In die gevallen zijn de prijzen op aanvraag. Voor het overige staan alle vastgestelde prijzen op de website gemeld.

Staat van het gehuurd
De staat van het gehuurde en de inventaris wordt bij aankomst in de woning en aan het eind van de overeengekomen periode door de huurder en de verhuurder en/of beheerder vastgesteld. De woning wordt aan de huurder schoon opgeleverd en dient bij het vertrek weer schoon opgeleverd te worden. Wij wijzen erop dat het hier gaat om huizen van particuliere eigenaren en dat er van een standaard inrichting geen sprake kan zijn.

Internet
Een aantal huizen alsmede de locatie van Marco Maaswinkel biedt een internetaansluiting. Anders dan in Nederland is het stroom en telefoonnet in het buitenland vaak bovengronds aangelegd wat inhoud dat het net gevoelig is voor storingen. Marco Maaswinkel, kan geen verantwoordelijkheid nemen voor het (tijdelijk) niet functioneren van de internetverbinding.

Huurbedrag
Het huurbedrag is vastgesteld en door de huurder bij reservering geaccepteerd.
De huurder zal van Marco Maaswinkel een reserveringsbevestiging ontvangen en wordt verzocht een aanbetaling van 30% binnen 7 dagen te voldoen. Na ontvangst van deze aanbetaling is de reservering definitief. De overige 70% dient uiterlijk 8 weken voor aankomst voldaan te zijn.

Bijkomende kosten
Aan de huurder wordt een vastgesteld bedrag van 200 € voor de schoonmaak van het gehuurde, alsmede een vastgesteld bedrag van 25 € per persoon voor het gebruik en verschonen van het linnengoed in rekening gebracht.

Borgsom
Om de algemene bepalingen te kunnen uitvoeren en om eventuele schade te kunnen herstellen betaalt de huurder een week voor aankomst of ter plaatse een vastgesteld bedrag van 1.000 € als borgsom welk bedrag uiterlijk binnen 14 dagen na vertrek bij een succesvolle oplevering aan de huurder wordt gerestitueerd.

Annuleringsvoorwaarden
Voor annulering van de reeds bevestigde boeking gelden de volgende percentages:
1. bij annulering tot de 8 weken vóór de aankomst: 30% van de huursom.
2. bij annulering binnen een termijn van 8 weken vóór de aankomst: de volle huursom.
3. bij voortijdige beëindiging van het verblijf blijft de volledige huursom verschuldigd.

Aansprakelijkheid
Gedurende het verblijf is de huurder aansprakelijk voor de woning, de inrichting en alle zaken die tot het gehuurde object behoren. Marco Maaswinkel kan geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid aanvaarden voor schade en ongemakken in welke vorm en door welke oorzaak dan ook, ontstaan voor de huurder en anderen die zich in of bij het gehuurde huis bevinden. De huurder verplicht zich medewerking te verlenen aan het oplossen van eventuele klachten. De beschrijvingen op de internetsite en de brochure zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Voor ongemakken voortkomend uit tussentijdse verandering van situaties buiten schuld en/of medeweten van Marco Maaswinkel om zijn wij echter niet aansprakelijk. Als Marco Maaswinkel om andere reden buiten zijn schuld wordt gedwongen de reservering te annuleren, zal de huurder een ander huis van soortgelijke aard worden aangeboden. Mocht dit niet mogelijk blijken te zijn dan zullen wij de reeds betaalde huursom terugbetalen, echter zonder vergoeding van welke schade dan ook.

Algemene bepalingen
De huur vindt rechtens plaats onder de volgende algemene bepalingen:

1. De huurder verklaart het gehuurde persoonlijk te betrekken, met niet meer dan het van te voren aantal overeengekomen personen, het te bewonen als ‘goede huisvader’ en het goed te onderhouden. Alle apparaten zijn in werking en de woning wordt schoon opgeleverd. Klachten die worden ingediend langer dan 24 uur na aankomst in het gehuurde, worden niet geaccepteerd. Marco Maaswinkel dient in de gelegenheid te worden gesteld een klacht te kunnen behandelen en een oplossing aan te kunnen dragen. Een voortijdig vertrek zonder voorafgaand overleg en/of overeenstemming of klachten die niet direct maar achteraf gemeld worden, worden dan ook niet in behandeling genomen en bevrijdt de eigenaar en/of Marco Maaswinkel van alle aansprakelijkheid en restitutie.

2. Reparaties die nodig zijn als gevolg van schade, veroorzaakt door nalatigheid of slecht gebruik van het gehuurde, komen voor kosten van de huurder. Ook ziet de huurder erop toe om geen overlast in de buurt te veroorzaken.

3. Het gehuurde wordt gemeubileerd verhuurd en is voorzien van keukengerei, vaatwerk, glazen, dekens, dekbedden en kussens. Indien nodig is de verhuurder of zijn vertegenwoordiger gerechtigd om bij het vertrek van de huurder, naast de regulier betaalde schoonmaak kosten, een extra bedrag voor schoonmaak van het gehuurde in rekening te brengen, evenals een bedrag voor de waarde van voorwerpen, meubels of materialen die zijn gebroken, vervuild, vernield of beschadigd en die voorwerpen die tijdens de huur anders zijn gebruikt dan waarvoor ze bedoeld zijn, de prijs van het reinigen van vervuilde dekens, een vergoeding voor elke vorm van beschadiging van gordijnen, behang, plafonds, tapijten, kleden, ramen, bedden, etc.

4. De huurder verplicht zich om zich te verzekeren tegen risico’s die gepaard gaan met huur (brand- en waterschade). In geval van niet-verzekerd zijn is de huurder aansprakelijk voor de kosten van de schade en de rente over deze kosten. De verhuurder is verplicht om het verhuurde te verzekeren en de huurder is verplicht de verhuurder binnen 24 uur te waarschuwen in geval van schade in het gebouw en de bijgebouwen of bijbehorende gebouwen.

5. De huurder mag de verhuurder en/of beheerder de toegang tot het gehuurde niet weigeren als de verhuurder of zijn vertegenwoordiger erom verzoekt.

Op deze Algemene Voorwaarden van Marco Maaswinkel is het Nederlands recht van toepassing.

FaLang translation system by Faboba